Kompleksowe usługi IT dla biznesu

Szpital w Ostrołęce
Klient: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego
Kategoria: HealthCare
Projekt

Stworzenie strategii informatyzacji

Specjaliści EMERGE IT Support mieli okazję realizować kolejny projekt w kategorii HealthCare polegający na opracowaniu strategii informatyzacji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Szpital w Ostrołęce

Wyzwanie, przed którym stanął Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Głównym wyzwaniem, przed którym stał zespół Szpitala był:

niewystarczający, jak na ówczesne potrzeby Szpitala, system procesów i struktur organizacyjnych w dziale IT.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w bardzo szybkim tempie musiał dokonać zmian w infrastrukturze IT Szpitala, aby móc bez zakłóceń przetwarzać duże i rozproszone ilości danych wrażliwych.

Wyzwanie dla EMERGE IT Support

Współpraca z tak dużą placówka medyczną, jaką jest Szpital, zawsze wiąże się z koniecznością poznania obowiązujących w nim procedur, w tym wielu złożonych systemów i funkcjonujących rozwiązań technicznych. Dokładna analiza tych wszystkich danych, która dodatkowo odbywała się w trudnym czasie pandemii Covid-19, stanowiła największe wyzwanie dla pracujących przy tym projekcie specjalistów z zespołu EMERGE IT Support.

Warto zaznaczyć, że realizacja tego typu projektów wymaga także dużej dokładności i dbałości o szczegóły – w odniesieniu do administrowanych przez Szpital danych wrażliwych.

Rozwiązanie zaproponowane przez EMERGE IT Support

Opracowanie strategii informatyzacji, z uwzględnieniem transformacji oraz reorganizacji działań IT w Szpitalu.

Zespół EMERGE IT Support przygotował kompletną, spisaną strategię informatyzacji Szpitala, która została wdrożona i dzięki której realizacja codziennych zadań pracowników Szpitala stała się dużo szybsza i ustrukturyzowana.

Zakres realizacji

Proces realizacji projektu “Strategia informatyzacji – Szpital w Ostrołęce”

Audyt organizacji

opis struktury organizacyjnej, kompetencji zespołów IT i opracowanie macierzy odpowiedzialności
1

Przegląd infrastruktury

przegląd infrastruktury technicznej szpitala, w tym wykorzystywanych aplikacji

2

Audyt bezpieczeństwa

audyt polityki bezpieczeństwa i przeprowadzenia testów penetracyjnych
3

Audyt umów serwisowych

weryfikacja umów z dostawcami działu IT, w tym m.in. przegląd obowiązujących warunków SLA
4

Audyt RODO

audyt dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Mazowieckim w Ostrołęce

5

Audyt teleinformatyczny

przegląd sprzętu oraz weryfikacja zgodności z KRI
6

Korzyści

Strategia informatyzacji dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przyniosła następujące korzyści dla placówki

Ustrukturyzowanie procedur i działań pracowników medycznych

1

Unormowanie dostępów do danych

2

Potwierdzone bezpieczeństwo danych wrażliwych

3

Potwierdzenie i aktualizacja obszarów działania Zespołu IT w Szpitalu

4

Aktualizacja wykorzystywanych technologii IT w Szpitalu

5
 

Satysfakcja klienta

Opinia klienta jest dla nas najważniejsza

Wojciech Krzyżanowski, Dyrektor Medyczny.

Zapraszamy do współpracy

Stoisz przed podobnym wyzwaniem w placówce medycznej?

Napisz do nas. Realizujemy wiele projektów w kategorii HealtCare, specjalizując się w nowych technologiach IT. Wdrażamy całe infrastruktury, dostarczamy sprzęt, integrujemy narzędzia, tworzymy aplikacje i prowadzimy bieżący support zespołów.

Wszystko po to, aby Twoja placówka medyczna pracowała zwinnie i odpowiedzialnie.  Kontakt

  Skontaktuj się ze mną

  Grzegorz Łobarzewski

  Business Development Manager
  grzegorz.lobarzewski@emergeitsupport.pl
  +48 506 142 556